Hoàng Gia Phát Stone

Mình không nhớ cái khỉ gì đặc sắc về project này để kể cho bạn nghe hết. Xem cho vui thôi nha.

À mà cửa hàng này gần nhà mình, lâu lâu đi ngang ngó qua cái cũng thấy vui vui LOL

Dù mình và client chưa gặp mặt nhau lần nào!