Lipsum Generator

Nếu là designer, extension này dành cho bạn.

Đây là một extension trên Chrome giúp cho việc lấy dump text nhanh hơn bao giờ hết.

“Lorem ipsum is a dummy text used to replace text in some areas just for the purpose of an example.” – Wikipedia

lipsum-generator-screenshot

Extension này ra đời để phục vụ cho mình là chính, nhưng đến thời điểm này (06/2019) thì đang có khoảng 150 người dùng thường xuyên từ khắp nơi trên thế giới.

lipsum-generator-stats-june2019