Showroom Volvo

Mỗi nhân viên sale của các showroom ô tô ngoài phục vụ khách offline còn phải tiếp cận với khách online để kiếm thêm thu nhập (nôm na là doanh số). Nên các bạn rất cần có một trang web có điểm SEO tốt để dễ chạy quảng cáo.

Trang web này ngoài điểm PageSpeed cao thì không có gì đặc biệt khác để khắc cốt ghi tâm ở đây.

Test luôn xem cao đến đâu chứ nhỉ?