The Vintage Emporium

Một trang web có vẻ là theo chủ nghĩa tối giản. Mình thì đặc biệt thích tối giản, vì nó đồng nghĩa với việc code cũng đơn giản hơn (đùa thôi).